Regulamin biura

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie zasad panujących w Warszawskim Ulu:

 • zachowania porządku na swoim biurku – w szczególności używania podkładek pod kubek
 • zanoszenia brudnych naczyń do zmywarki i uruchamianie jej, jeśli jest się ostatnim w biurze
 • opróżnianie umytych naczyń ze zmywarki, gdy jest się pierwszym w biurze
 • przechowywania swoich rzeczy osobistych w wyznaczonych do tego miejscach
 • reagowania na komunikaty wyświetlane na ekspresie, jak np. „napełnij zbiornik wodą”, „wylej skropliny”, „nasyp ziarna”.
 • gaszenia po sobie światła we wszystkich pomieszczeniach po ich opuszczeniu
 • zachowania porządku i czystości we wszystkich pomieszczeniach
 • przestrzegania zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych w korzystaniu z biura i urządzeń biurowych
 • przestrzegania w biurze zasad współżycia społecznego i okazywać koleżeński stosunek współpracownikom
 • poszanowania osób i mienia osób trzecich oraz mienia w biurze
 • zachowania ciszy i spokoju
 • zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu biura do zarządcy biura
 • zachowania poufności informacji o innych Użytkownikach biura, oraz do nie wygłaszania opinii i komentarzy, które w jakikolwiek sposób mogłyby negatywnie wpłynąć na ich działalność
 • zachowania kultury osobistej w kontaktach z pozostałymi Usługobiorcami  oraz postępowania zgodnie z obowiązującymi zasadami współżycia społecznego

Zabrania się:

 • przekazywania kluczy, identyfikatorów lub innych form dostępu do budynku i biura osobom trzecim
 • odstępowania lub udostępniania przyznanych przez Właściciela haseł dostępowych
 • wnoszenia i spożywania alkoholu i innych używek, a także palenia tytoniu na terenie biura
 • spożywania jedzenia poza kuchnią
 • używania urządzeń powodujących nadmierny hałas
 • używania urządzeń powodujących przeciążenie sieci elektrycznej.

Nasza strona używa cookies.